خدمات ما
آگهی نامه رایگان زهتاب

بنر تبلیغاتی

تازه ها
  کتراک - قيمت کتراک
  آذرکاوين، توليد کننده فوم آتش

لینک های مفید

 

Zahtab.com/Agahi

Zahtab.com

Zahtab.net

ZahtabCharge.ir

Site.Zahtab.com

SMS.Zahtab.com

Shop.Zahtab.com

آموزش خیاطی عمرانی

چای لاغری سینا فرمول 2

کسب درآمد از پاپ آپ کام

پودر پر پشت کننده مورست

 

گروهها
كامپيـوتر
لوازم
آموزشي
املاک
وسايل-نقليه
خدماتي
بازار-كار
صنعتي
ارتباطي
شخصي
هنري

Object:table.F
Prompt:No Publicities relatedObject:table.A
Prompt:No Publicities related


بنرهای تبلیغاتی

New Page 2

 

شرح آگهی
توتال شرکت روانکاران پارس ايل
بنام خداوند جان و خرد

3 الي 26402000 - 021

SHELL OMALA 150 روغن شل امالا | SHELL OMALA 220 روغن شل اومالا|روغن شل تلوس 46 | روغن شل تلوس SHELL TELLUS

| روغن شل امالا 220 SHELL OMALA150
| روغن شل اومالا 150
SHELL OMALA220
روغن شل تلوس 32 | SHELL TELLUS 32
روغن شل تلوس 46 | SHELL TELLUS 46
روغن شل تلوس 68 | SHELL TELLUS 68

بنام خداوند جان و خرد
روغن هاي هيدروليک شل
روغن شل تلوس Shell Tellus Oils
روغن شل تلوس اس Shell Tellus S
روغن شل تلوس آرکتيک Shell Arctic
روغن شل آيروس دي يو Shell Irus DU
روغن شل تلوس دي او Shell Tellus DO
روغن شل تلوس تي ايکس Shell Tellus TX
روغن شل آيروس فلويد سي Shell Irus Fluid C
روغن شل ناترولا اچ اف اي Shell Naturelle HFE
روغن شل آيروس فلويد دي آر Shell Irus Fluid DR
روغن شل آيروس فلويد بي ال تي Shell Irus Fluid BLT
روغن شل تلوس تي Shell Tellus T
روغن شل تلوس Shell Tellus Oils

Shell Tellus Oilsروغن شل تلوس
Shell Tellus S روغن شل تلوس
Shell Tellus Arctic روغن شل تلوس آرکتيک


روغن شل آيروس دي يو Shell Irus DU

روغن شل تلوس دي او Shell Tellus DO

روغن شل تلوس تي ايکس Shell Tellus TX

روغن شل آيروس فلويد سي Shell Irus Fluid C

روغن شل ناترولا اچ اف اي Shell Naturelle HFE

روغن شل آيروس فلويد دي آر Shell Irus Fluid DR

روغن شل آيروس فلويد بي ال تي Shell Irus Fluid BLT

روغن شل تلوس تي Shell Tellus T
روغن شل
Shell OIL
نماينده رسمي روغن شل

SHELL نماينده
SHELL شرکت
نمايندگي شرکت شل
نمايندگي روغن شل
SHELL نمايندگي روغن
SHELL عرضه انواع روغن هاي صنعتي.موتوري
SHELL روغن دنده خودرو شل
.SHELL گريس شل
SHELL ضد يخ شل
SHELL محصولات شرکت شل
SHELL عرضه انواع روغن هاي صنعتي شل
SHELL روغن هاي موتوري
SHELL روغن هاي دنده خودرو
روغن صنعتي بهران
روغن موتور بهران
روغن صنعتي شل

گريس شل.روغن موتور توتال

جدول محصولات شل:
...........................
روغن هاي کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
Shell Omala 68
Shell Omala 100
Shell Omala 150
Shell Omala 220
Shell Omala 320
Shell Omala 460
Shell Omala 680
Shell Omala 800
Shell Omala 1000
Shell Omala F 68
Shell Omala F 100
Shell Omala F 150
Shell Omala F 220
Shell Omala F 320
Shell Omala F 460
Shell Omala F 680
Shell Omala F 1000
Shell Omala RL 220
Shell Omala RL 320
Shell Omala RL 460
Shell Omala HD 220
Shell Omala HD 320
Shell Omala HD 460
Shell Tivela GL 00
Shell Tivela S 150
Shell Tivela S 220
Shell Tivela S 320
Shell Tivela S 460
Shell Tivela S 680
Shell Tivela S 1000
Shell Malleus GL 25
Shell Malleus GL 65
Shell Malleus GL 95
Shell Malleus GL 205
Shell Malleus GL 300
روغنهاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
Shell Tellus 22
Shell Tellus 32
Shell Tellus 37
Shell Tellus 46
Shell Tellus 68
Shell Tellus 100
Shell Tellus DO 32
Shell Tellus DO 46
Shell Tellus DO 68
Shell Tellus T15
Shell Tellus T22
Shell Tellus T32
Shell Tellus T46
Shell Tellus T68
Shell Tellus T100
Shell Tellus TX 15
Shell Tellus TX 32
Shell Tellus TX 46
Shell Tellus TX 68
Shell Tellus S22
Shell Tellus S32
Shell Tellus S46
Shell Tellus S68
Shell Tellus S100
Shell Tellus Arctic 32
Shell Irus Fluid BLT 68
Shell Irus Fluid BLT 100
Shell Irus Fluid C
Shell Irus DR 46
Shell Irus Fluid DU 46
Shell Irus Fluid DU 68
Shell Irus Fluid HFB 68
Shell Irus Fluid HFB 100
Shell Naturelle HF-E 15
Shell Naturelle HF-E 32
Shell Naturelle HF-E 46
Shell Naturelle HF-E 68
محصولات شل
1.روغن هاي صنعتي:
(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:
(Shell Hydraulic oils)
shell Tellus.1
shell Irus Fluid.2
shell Naturelle.3
روغن هاي توربين شل:
(Shell Turbine oils)
shell Turbo.1
روغن کمپرسور شل:
(Shell Compressor oils)
shell Corena.1
shell Madrela.2
shell Clavus.3
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
shell Omala.1
shell Tivela.2
shell Malleus.3
روغن حرارت شل:
(Shell Heat transfer oils)
shell Thermia.1
(Shell Steam cylinder oils)
shell Valvata.1
2.روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
...............................
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
shell Rimula.1
shell Rotella.2
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
shell Spirax.1
shell Donax.2
shell Tegula.3

مروري کلي بر محصولات نماينده Shell
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن شل توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن شل کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:(Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

مروري کلي بر محصولات نماينده TOTAL
روغن توتال آزولا - TOTAL AZOLLA ZS
روغن توتال سيرکان - TOTAL CIRKAN RO. ZS
روغن توتال کارتل - TOTAL CARTEL EP
روغن توتال داکنيس - TOTAL DACNIC P
روغن توتال اکوويس - TOTAL EQUIVIS ZS
روغن توتال ديزولا - TOTAL DISOLA M12, 15
روغن توتال پرسليا - TOTAL PRESLIA
روغن توتال سريولا - TOTAL SERIOLA
روغن توتال روبيا - TOTAL RUBIATIR 7400
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 6400-
روغن توتال روبيا - TOTAL ROBIA S30.40
روغن توتال آورليا - TOTAL AURELIA XL
روغن توتال مالتيس - TOTAL MULTIS EP
روغن توتال کوارتز - Quartz 9000 5w40 Total
روغن توتال کوارتز - Quartz Diesel 7000 10w40 Total
روغن توتال کوارتز - Total Quartz 30,40,50
روغن توتال روبيا - Total Rubia C 10w,20w20,30,40,50Total Rubia ST 320 /420,SAE 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia ST 315 /415,SAE 30,40-
روغن توتال روبيا - Total Rubia FP 30,40
روغن توتال روبيا - Total Rubia G 13 SAE 40
روغن توتال روبيا - Total Rubia G 17 SAE 40
روغن توتال سوپر - Total Super Outboard
روغن توتالا اسپرت - Total Sport 2T
روغن توتال اسپرت - Total Sport 4T
روغن توتال نپتيونا - Total Neptuna 2T
روغن توتال اي پي - Total EP 80w85 ,80w90 ,85w90 ,85w140
روغن توتال اي پي - Total EP FE 80w
روغن توتال اگري تريت - Total Agritraite
روغن توتال چين بيو - Total Chainbio Total
روغن توتال هيدراگري - Total Hydragri 46
روغن توتال مولتا گري - Total Multagri TM 15
روغن توتال آنتي ژل - Total Antigel Total
روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
روغن توتال ترموفريز - Total Thermofreeze Plus
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن هيدروليک شل:
Shell Tellus 22 - روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 - روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 - روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 - روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 - روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 - روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 - روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 - روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 - روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 - روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 - روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 - روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 - روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 - روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 - روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E - روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 - روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DRروغن شل آيروس فلويد دي آر -
Shell Irus Fluid C - روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 - روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل : SHELLروغن کمپرسور
Shell Corena D 32 - روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 - روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 - روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 - روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 - روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 - روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 - روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 - روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 - روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 - روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 - روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32- روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46- روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 - روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 - روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 - روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 - روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 - روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 - روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 - روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 - روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 - روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 - روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 - روغن شل کلاوس جي 46
Shell Clavus G 68 - روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 - روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 - روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 - روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 - روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 - روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 - روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E - روغن شل مادرلا
Shell Madrela T - روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigeratorروغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20 - w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 - روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 - روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 - روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 - روغن شل تالپا50
Shell Talpa 60روغن شل تالپا 60 -


مروري کلي بر محصولات نماينده Shell
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن شل توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن شل کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:( Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

مروري کلي بر محصولات نماينده TOTAL
روغن توتال آزولا TOTAL AZOLLA ZS
روغن توتال سيرکان TOTAL CIRKAN RO. ZS
روغن توتال کارتل TOTAL CARTEL EP
روغن توتال داکنيس TOTAL DACNIC P
روغن توتال اکوويس TOTAL EQUIVIS ZS
روغن توتال ديزولا TOTAL DISOLA M12, 15
روغن توتال پرسليا TOTAL PRESLIA
روغن توتال سريولا TOTAL SERIOLA
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 7400
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 6400-
روغن توتال روبيا TOTAL ROBIA S30.40
روغن توتال آورليا TOTAL AURELIA XL
روغن توتال مالتيس TOTAL MULTIS EP
روغن توتال کوارتز Quartz 9000 5w40 Total
روغن توتال کوارتز Quartz Diesel 7000 10w40 Total
روغن توتال کوارتز Total Quartz 30,40,50
روغن توتال روبيا Total Rubia C 10w,20w20,30,40,50Total Rubia ST 320 /420,SAE 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia ST 315 /415,SAE 30,40-
روغن توتال روبيا Total Rubia FP 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia G 13 SAE 40
روغن توتال روبيا Total Rubia G 17 SAE 40
روغن توتال سوپر Total Super Outboard
روغن توتالا اسپرت Total Sport 2T
روغن توتال اسپرت Total Sport 4T
روغن توتال نپتيونا Total Neptuna 2T
روغن توتال اي پي - Total EP 80w85 ,80w90 ,85w90 ,85w140
روغن توتال اي پي - Total EP FE 80w
روغن توتال اگري تريت - Total Agritraite
روغن توتال چين بيو - Total Chainbio Total
روغن توتال هيدراگري - Total Hydragri 46
روغن توتال مولتا گري - Total Multagri TM 15
روغن توتال آنتي ژل - Total Antigel Total
روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
روغن توتال ترموفريز - Total Thermofreeze Plus.
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن هيدروليک شل:
Shell Tellus 22 روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DR روغن شل آيروس فلويد دي آر
Shell Irus Fluid C روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل:
Shell Corena D 32 روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32 روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46 روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 روغن شل کلاوس جي46
Shell Clavus G 68 روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E اي روغن شل مادرلا
Shell Madrela T روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigerator روغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 روغن شل تالپا 50
Shell Talpa 60 روغن شل تالپا 60
وديگر محصولات روغن هاي صنعتي SHELL


Shell Tellus 22 - روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 - روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 - روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 - روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 - روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 - روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 - روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 - روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 - روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 - روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 - روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 - روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 - روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 - روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 - روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E - روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 - روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DRروغن شل آيروس فلويد دي آر -
Shell Irus Fluid C - روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 - روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل : SHELLروغن کمپرسور
Shell Corena D 32 - روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 - روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 - روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 - روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 - روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 - روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 - روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 - روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 - روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 - روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 - روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32- روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46- روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 - روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 - روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 - روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 - روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 - روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 - روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 - روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 - روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 - روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 - روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 - روغن شل کلاوس جي 46
Shell Clavus G 68 - روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 - روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 - روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 - روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 - روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 - روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 - روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E - روغن شل مادرلا
Shell Madrela T - روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigeratorروغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20 - w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 - روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 - روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 - روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 - روغن شل تالپا50
Shell Talpa 60روغن شل تالپا 60 -روغن شل اومالا 220
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
SHELL OMALA220
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
| روغن شل اومالا 150
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
SHELL OMALA150
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS32
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
روغن شل تلوس SHELL TELLUS 46
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 68
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 32
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 46
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 68
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.


روغن شل تلوس SHELL TELLUS
روغن شل مادرلا SHELL MADRELA
روغن شل ريمولا SHELL RIMULA
روغن شل هليکس SHELL HELIX
روغن شل اسپيراکس SHELL SPIRAX
روغن شل ويترا SHELL VITERA
روغن شل کرنا SHELL CORENA
روغن شل کلاوس SHELL CLAUS
روغن شل روتلا SHELL ROTELLA
روغن شل روتلا SHELL ROTELLA
روغن شل والواتا shell Valvata
روغن شل رودينا shell Rhodina
روغن شل مورلينا shell Morlina
روغن شل ترميا shell Thermia
گريس آلوانيا SHELL ALVANIA

روغن شل تي ولا shell Tivela
روغن شل |روغن شل |روغن شل shell |روغن موتور شل shell |روغن صنعتي شل shell

روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن صنعتي شل shell |روغن توتال |روغن موتور شل shell |روغن شل shell |روغن توتال |روغن شل shell|روغن توتال |روغن شل shell |روغن توتال |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن توتال شل shell
روغن شل تلوس shell Tellus 68
روغن شل تلوس 68 shell Omala
Shell Vitera
Shell Madrela
Shell Morlina
روغن هاي کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
Shell Omala 68
Shell Omala 100
Shell Omala 150
Shell Omala 220
Shell Omala 320
Shell Omala 460
Shell Omala 680
Shell Omala 800
Shell Omala 1000
Shell Omala F 68
Shell Omala F 100
Shell Omala F 150
Shell Omala F 220
Shell Omala F 320
Shell Omala F 460
Shell Omala F 680
Shell Omala F 1000
Shell Omala RL 220
Shell Omala RL 320
Shell Omala RL 460
Shell Omala HD 220
Shell Omala HD 320
Shell Omala HD 460
Shell Tivela GL 00
Shell Tivela S 150
Shell Tivela S 220
Shell Tivela S 320
Shell Tivela S 460
Shell Tivela S 680
Shell Tivela S 1000
Shell Malleus GL 25
Shell Malleus GL 65
Shell Malleus GL 95
Shell Malleus GL 205
Shell Malleus GL 300
روغنهاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
Shell Tellus 22
Shell Tellus 32
Shell Tellus 37
Shell Tellus 46
Shell Tellus 68
Shell Tellus 100
Shell Tellus DO 32
Shell Tellus DO 46
Shell Tellus DO 68
Shell Tellus T15
Shell Tellus T22
Shell Tellus T32
Shell Tellus T46
Shell Tellus T68
Shell Tellus T100
Shell Tellus TX 15
Shell Tellus TX 32
Shell Tellus TX 46
Shell Tellus TX 68
Shell Tellus S22
Shell Tellus S32
Shell Tellus S46
Shell Tellus S68
Shell Tellus S100
Shell Tellus Arctic 32
Shell Irus Fluid BLT 68
Shell Irus Fluid BLT 100
Shell Irus Fluid C
Shell Irus DR 46
Shell Irus Fluid DU 46
Shell Irus Fluid DU 68
Shell Irus Fluid HFB 68
Shell Irus Fluid HFB 100
Shell Naturelle HF-E 15
Shell Naturelle HF-E 32
Shell Naturelle HF-E 46
Shell Naturelle HF-E 68
و ديگر محصولات شل...
روغن شل شرکت شل Shell
روغن کمپرسور شل:
Shell Compressor oils
روغن شل کرنا
shell Corena
روغن شل مادرلا
shell Madrela
روغن شل کلاوس
shell Clavus
روغن هاي صنعتي
SHELL INDUSTRIAL OILS
روغن هاي هيدروليک شلShell Hydraulic oils

روغن شل تلوس
shell Tellus
روغن شل آيروس shell Irus Fluid
روغن شل نوترل shell Naturelle
روغن هاي توربين شل:
Shell Turbine oils
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus
روغن هاي گردشي شل:
Shell Bearing/Circulating oils
روغن شل مورلينا shell Morlina
روغن شل ويترا shell Vitrea
روغن شل دليما shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شلShell Gas engine oils
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل Shell Gear oils
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus


روغن حرارت شل:
Shell Heat transfer oils
روغن شل ترميا –
shell Thermia
روغن غذائي شل:
Shell Food industry oils
روغن شل کاسيدا
shell Cassida
گريس صنعتي شل:
Shell Greases
روغن شل آلوانيا
shell Alvania
روغن شل آلبيدا –
shell Albida
روغن شل کاسيدا –
shell Cassida
روغن شل دارينا
shell Darina
روغن شل مالوس
shell Malleus
روغن شل استامينا
shell Stamina
روغن شل رودينا
shell Rhodina
Shell Steam cylinder oils
روغن شل والواتا
shell Valvata
Shell Machine tool oils

Shell Tivela
Shell Corena
Shell Alvania
روغن شل کرنا -shell Corena
يکي از پر کاربرد ترين و پر طرفدارترين محصولات
شرکت شل مي باشد.
روغن شل مادرلا - shell Madrela
بي نظيرترين روغن شل از ديدگاه صنعتگران دنيا ميباشد.-
روغن شل امالا پرطرفدارترين روغن صنعتي است. - shell Omala
روغن شل تي ولا را از روانکاران پارس ايل بخواهيد. - shell Tivela
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
را با بالا ترين سطح کيفيت از روانکاران پارس ايل بخواهيد .
روغن شل هليکس - shell HELIX
توسط معتبرترين نماينده شرکت شل shell tellus46 درسراسر ايران
توزيع مي گردد .
روغن کمپرسور شل |روغن روغن دنده شل SHLL OMALA 220
را با بالاترين سطح کيفيت به همراه گارانتي نامه شرکت SHELL TELLUS 46
خريداري نمائيد
روغن SHELL OMALA 150 روغن شل |SHELL TELLUS 68 يکي از پر کاربرد ترين و پر طرفدارترين محصولات
شرکت شل مي باشدshell Tellus46 را از روانکاران پارس ايل بخواهيد . روغن شل تلوس - shell Tellus46جدول محصولات شل:
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن هاي توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:(Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

*توجه
کليه محصولات به همراه گرانتي از جانب شرکت مي باشند.

آدرس : تهران – خيابان ميرداماد¬- نبش رازان شمالي – ساختمان 101- طبقه1 – واحد2

تلفنهاي تماس : 3 -26402000-021مشــخــصــات آگــهــی
نــام: محسن عصری
ایمــیل:
گفتگوي آنلاين:
تلفن:
021 26402000-3
موقعیت: تهران
آدرس: تهران – خیابان میرداماد¬- نبش رازان شمالی – ساختمان 101- طبقه1 – واحد2
قیمت: صدور پیش فاکتور
تاریخ ثبت آگهی:  شنبه 07 تیر 1393
تاریخ انقضای آگهی:  یکشنبه 07 تیر 1394
تاريخ بروز رساني:  دوشنبه 10 آذر 1393
بازديد:
ارسـال پيغـام
تماس بـا: محسن عصری
در مـورد: توتال شرکت روانکاران پارس ايل
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به مبايل
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها
ارسال به ياهو مسنجر

» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .
  Loading ...پیشنهاد ویژه

مجموعه کامل آموزش خياطي سیما عمرانی
مجموعه کامل آموزش خياطي با متد سادريک

دیگر برای دوخت هیچ لباسی پیش خیاط نروید 

17 عدد DVD

برای خود یک خیاط ماهر و حرفه ای شوید 

خیاطی هنری است که فراگیری آن برای هیچ خانمی خالی از لطف نیست

آموزش گام به گام مناسب برای همه

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 31900 تومان

آگهي هاي مرتبط
.01.0تهرانضدلاک
قابل توجه کارخانه ها و کارگاه هاي سيم پيچي و ترانس پيچ ها سريعترين و کم هزينه ترين راه از بين بردن عايق سيم هاي لاکي کشف شد. و آن راه چيزي نيست جز : استفاده از ...
.01.0تهرانالکل صنعتي مايعبا ما تماس بگیرید
شرکت بيستک توليد کننده الکل مايع تلفن ما:33430126-021 /09128067349 الکل صنعتي مايع: 450سي سي(بسته بندي در پت)-600سي سي(بسته بندي در پت) اجاق مسافرتي ومنقل ژله اي(قوطي فلزي) با ما در ...
.01.0تهرانژل آتش زا(الکل ژلاتيني)و الکل صنعتي مايعبا ما تماس بگیرید
شرکت بيستک توليد کننده الکل ژلاتيني والکل مايع تلفن ما:33430126-021 /09128067349 فروش الکل ژلاتيني در سايز هاي مختلف: 300سي سي(بسته بندي در پت)-500سي سي(بسته بندي درپت)-900سي سي(بسته ...
.01.0خراسانسولفات آمونيومتوافقی
فروش سولفات آمونيوم ازبک - ازت 21% کيسه 50 کيلويي- تحويل : سرخس ...
.01.0اصفهانترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM6200
ترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM ترموپلاستيک الاستومر(آلياژ پليپروپيلن با اتيلن پروپيلن دي ان مونومر) اين محصول آلياژ PP/EPDM ولکانيزه شده است. اين محصول در بازارهاي جهاني ...
.01.0اصفهانترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM6200
ترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM ترموپلاستيک الاستومر(آلياژ پليپروپيلن با اتيلن پروپيلن دي ان مونومر) اين محصول آلياژ PP/EPDM ولکانيزه شده است. اين محصول در بازارهاي جهاني ...
.01.0اصفهانترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM6200
ترموپلاستيک الاستومر PP-EPDM ترموپلاستيک الاستومر(آلياژ پليپروپيلن با اتيلن پروپيلن دي ان مونومر) اين محصول آلياژ PP/EPDM ولکانيزه شده است. اين محصول در بازارهاي جهاني ...
.01.0تهرانمواد شيميايي مرک فروش MERCK نماينده دوستي آزمايشگاهي
وارد ات و فروش متنوع ترين محصولات شيميايي-آزمايشگاهي شرکت مرک همراه با موجودي بخش اعظمي از انواع توليدات اين شرکت جهت ارتقاء علوم تحقيقاتي و آزمايشگاهي ...
.01.0تهران آنزيم نماينده فروش نانو ذرات سيتوکنين اسيد چرب قند
بازرگاني صدف نيلگون پارس : واردات و عرضه و فروش انواع آنزيمهاي((ensymes آزمايشگاهي (ازدسته هاي مختلف)، Inhibitors/Retardants ، انواع اسيد هاي چرب آزمايشگاهي ، ويتامين هاي ...
.01.0تهران مواد شيميايي آلفايزر ALFAAESAR نماينده دوستي آزمايشگاهي
وارد کننده متنوع ترين محصولات شيميايي-آزمايشگاهي شرکت آلفايزر همراه با موجودي بخش اعظمي از انواع توليدات اين شرکت جهت ارتقاء علوم تحقيقاتي و آزمايشگاهي ...
.01.0تهران محيط کشت ميکروبي وسلولي 100 و500 گرمي نماينده دوستي کروم
(( بازرگاني صدف نيلگون پارس نامي آشنا در ارتقاء علوم آزمايشگاهي کشور )) واردات و عرضه و فروش متنوعترين انواع محيط کشت هاي نسل جديد ونيز محيط کشت هاي سلولي وبيولوژيکي ...
.01.0اصفهانPP الياف شيشه در درصد ها و کيفيت هاي مختلف3400
PP الياف شيشه در درصد ها و کيفيت هاي مختلف PP +GF 20% PP +GF 30% پلي پروپيلن با الياف شيشه با درصد و کيفيت مورد نظر شما طراحي مي شود شرکت آريا پليمر پيشگام آنچه را شما ...
.01.0اصفهانساخت نانو کامپوزيتهاي پليمري5000 - 6500
ساخت نانو کامپوزيتهاي پليمري جهت توليد هر محصول پليمري با توجه به کاربرد آن محصول شرايط و الزامات خاصي بايد مورد توجه قرار گيرد که متاسفانه در برخي موارد به اين ...
.01.0سمناننمک صنعتي * -نمک پودري-*09125321778*توافقی
*شرکت/ کارخانه نمک پاينده توليدات 6کارخانه نمک: نمک صنعتي*نمک معدني*نمک خوراکي*نمک تصفيه*و... را در اختيار خود دارد ودر زمينه توليد و فروش وتوزيع برترين ومرغوبترين ...
.01.0تهرانكفش ضد ضربه و عايقدارتماس با دفتر فروش
كارخانه توليدي كفش ايمني پوتين سر بازي ايمن كار استانداردكفش ايمني بزرگترين كفش ايمني كار به قيمت كارخانه فقط كفش ايمني ايمن كارو پو تين سر بازي كارخانه توليدي ...
.01.0تهران شركت بازرگاني تهران اسيد پخش كننده ي مواد شيميايي-
اسيد بوريك- كربنات سديم- منيزيم كلرايد- تگزاپن- كلروي قلع- متانول- اتانول- كربن اكتيو- پتاسيم پر سولفات- كاستيك سودا- سيترات سديم- فلورايد سديم- پروپانول- كلرور ...
.01.0تهران شرکت کيميا تهران اسيد توليد کننده و توزيع کننده انواع
ا.د.ت.ا - استات سديم - اسيد بوريک - اسيد سيتريک خشک و آبدار ـ اسيد کروميک ـ آکسالات آمونيوم- تگزاپن (سديم لوريل اتر سولفات) ـ آمونيوم استات- انواع چربي گيري گرم (مس ـ برنج ...
.01.0تهران استاندارد ايمني در کفش هاي ايمن کار تماس با دفتر فروش
شرکت توليدي ايمن کار بزرگترين توليدکننده کفش ايمني درايران با توجه به اينکه يکي ازمسايل مهم صنايع بالاخض درکشورهاي درحال توسعه مشکلات ايمني وبهداشتي پرسنل مشاغل ...
.01.0تهران کفش ايمني خارجي ايمن کار 0000000
پو تين سر بازي و کفش ايمني ايمن کار كارخانه توليدي كفش ايمني شركت توليدي كفش ايمني ايمن كار كارگاه توليد صنعتي ايمن كار بزرگترين توليد كننده كفش ايمني در ...
.01.0تهرانبزرگترين توليد كننده در ايرانتماس با دفتر فروش
پو تين سر بازي و کفش ايمني ايمن کار كارخانه توليدي كفش ايمني شركت توليدي كفش ايمني ايمن كار كارگاه توليد صنعتي ايمن كار بزرگترين توليد كننده كفش ايمني در ...
.01.0تهران کفش ايمني خارجي ايمن کار تماس با دفتر فروش
پو تين سر بازي و کفش ايمني ايمن کار كارخانه توليدي كفش ايمني شركت توليدي كفش ايمني ايمن كار كارگاه توليد صنعتي ايمن كار بزرگترين توليد كننده كفش ايمني در ...
.01.0تهرانکفش ايمني زيره لاستيکتماس با دفتر
سايت کفش ايمني ايمن کار را فقط از ايمن کار خريد نماييد www.666222.ir كارخانه توليدي كفش ايمني كفش ايمني ايمن كار شركت توليدي كفش ايمني ايمن كار كارگاه توليد صنعتي ...
.01.0تهرانكفش ضد ضربه و عايقدار ايمنيتماس با دفتر
سايت کفش ايمني ايمن کار را فقط از ايمن کار خريد نماييد www.666222.ir كارخانه توليدي كفش ايمني كفش ايمني ايمن كار شركت توليدي كفش ايمني ايمن كار كارگاه توليد صنعتي ...
.01.0اصفهانآب صابونطبق لیست کارخانه
دفتر فروش اصفهان شرکت فني مهندسي امير فرد توليد کننده انواع روغن ها و روانسازهاي صنعتي کيميا روغن امولسيون شونده که اصطلاحاً آب صابون ناميده ميشود به منظور ...
.01.0اصفهانتهيه پخش رنگهاي لاستيك
دفتر فروش رنگ ايركو با ربع قرن سابقه فعاليت در عرصه توليد و مشاوره و تامين پيگمنت مورد نياز بازار در خدمت شما عزيزان توليد كننده مي باشد شما ميتوانيد انواع رنگهاي ...
.01.0اصفهانرنگ لاستيك و پلاستيك
قابل توجه توليد كنندگان صنايع پلاستك اعم از تزريقي،بادي، پي وي سي، پت و ديگرتوليد كنندگان محترم دفتر فروش رنگ ايركو آمادگي دارد جهت توليد اجناس پليمري دانش خود را ...
.01.0مازندرانآب اكسيژنه از كشور تركيه در درصدهاي مختلف
فروش آب اکسيژنه ترک در درصدهاي 35% ، 50% ، 60% از توليد کننده گريد يک اروپايي _ ترک www.globalabz.com ...
   1  2  3  4 


سیستم مدیریت آگهی و تبلیغات رايگان اينترنتي هدف ساز info ( at ) hadafsaz.com ، تماس با مدیریت سایت در ساعات اداری 9196264228 (98+)
Powered by MyCustomers-1.3.841   |  Copyright ©2014, Azarafza Enterprises Ltd.