خدمات ما
آگهی نامه رایگان زهتاب

بنر تبلیغاتی


Object:table.D
Prompt:No Publicities related


لینک های مفید

 

Zahtab.com/Agahi

Zahtab.com

Zahtab.net

ZahtabCharge.ir

Site.Zahtab.com

SMS.Zahtab.com

Shop.Zahtab.com

آموزش خیاطی عمرانی

چای لاغری سینا فرمول 2

کیف پول آلوما ولت

پودر پر پشت کننده مورست

 

گروهها
كامپيـوتر
لوازم
آموزشي
املاک
وسايل-نقليه
خدماتي
بازار-كار
صنعتي
ارتباطي
شخصي
هنري

Object:table.F
Prompt:No Publicities relatedObject:table.A
Prompt:No Publicities related


بنرهای تبلیغاتی

New Page 2

 

شرح آگهی
توتال شرکت روانکاران پارس ايل
بنام خداوند جان و خرد

3 الي 26402000 - 021

SHELL OMALA 150 روغن شل امالا | SHELL OMALA 220 روغن شل اومالا|روغن شل تلوس 46 | روغن شل تلوس SHELL TELLUS

| روغن شل امالا 220 SHELL OMALA150
| روغن شل اومالا 150
SHELL OMALA220
روغن شل تلوس 32 | SHELL TELLUS 32
روغن شل تلوس 46 | SHELL TELLUS 46
روغن شل تلوس 68 | SHELL TELLUS 68

بنام خداوند جان و خرد
روغن هاي هيدروليک شل
روغن شل تلوس Shell Tellus Oils
روغن شل تلوس اس Shell Tellus S
روغن شل تلوس آرکتيک Shell Arctic
روغن شل آيروس دي يو Shell Irus DU
روغن شل تلوس دي او Shell Tellus DO
روغن شل تلوس تي ايکس Shell Tellus TX
روغن شل آيروس فلويد سي Shell Irus Fluid C
روغن شل ناترولا اچ اف اي Shell Naturelle HFE
روغن شل آيروس فلويد دي آر Shell Irus Fluid DR
روغن شل آيروس فلويد بي ال تي Shell Irus Fluid BLT
روغن شل تلوس تي Shell Tellus T
روغن شل تلوس Shell Tellus Oils

Shell Tellus Oilsروغن شل تلوس
Shell Tellus S روغن شل تلوس
Shell Tellus Arctic روغن شل تلوس آرکتيک


روغن شل آيروس دي يو Shell Irus DU

روغن شل تلوس دي او Shell Tellus DO

روغن شل تلوس تي ايکس Shell Tellus TX

روغن شل آيروس فلويد سي Shell Irus Fluid C

روغن شل ناترولا اچ اف اي Shell Naturelle HFE

روغن شل آيروس فلويد دي آر Shell Irus Fluid DR

روغن شل آيروس فلويد بي ال تي Shell Irus Fluid BLT

روغن شل تلوس تي Shell Tellus T
روغن شل
Shell OIL
نماينده رسمي روغن شل

SHELL نماينده
SHELL شرکت
نمايندگي شرکت شل
نمايندگي روغن شل
SHELL نمايندگي روغن
SHELL عرضه انواع روغن هاي صنعتي.موتوري
SHELL روغن دنده خودرو شل
.SHELL گريس شل
SHELL ضد يخ شل
SHELL محصولات شرکت شل
SHELL عرضه انواع روغن هاي صنعتي شل
SHELL روغن هاي موتوري
SHELL روغن هاي دنده خودرو
روغن صنعتي بهران
روغن موتور بهران
روغن صنعتي شل

گريس شل.روغن موتور توتال

جدول محصولات شل:
...........................
روغن هاي کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
Shell Omala 68
Shell Omala 100
Shell Omala 150
Shell Omala 220
Shell Omala 320
Shell Omala 460
Shell Omala 680
Shell Omala 800
Shell Omala 1000
Shell Omala F 68
Shell Omala F 100
Shell Omala F 150
Shell Omala F 220
Shell Omala F 320
Shell Omala F 460
Shell Omala F 680
Shell Omala F 1000
Shell Omala RL 220
Shell Omala RL 320
Shell Omala RL 460
Shell Omala HD 220
Shell Omala HD 320
Shell Omala HD 460
Shell Tivela GL 00
Shell Tivela S 150
Shell Tivela S 220
Shell Tivela S 320
Shell Tivela S 460
Shell Tivela S 680
Shell Tivela S 1000
Shell Malleus GL 25
Shell Malleus GL 65
Shell Malleus GL 95
Shell Malleus GL 205
Shell Malleus GL 300
روغنهاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
Shell Tellus 22
Shell Tellus 32
Shell Tellus 37
Shell Tellus 46
Shell Tellus 68
Shell Tellus 100
Shell Tellus DO 32
Shell Tellus DO 46
Shell Tellus DO 68
Shell Tellus T15
Shell Tellus T22
Shell Tellus T32
Shell Tellus T46
Shell Tellus T68
Shell Tellus T100
Shell Tellus TX 15
Shell Tellus TX 32
Shell Tellus TX 46
Shell Tellus TX 68
Shell Tellus S22
Shell Tellus S32
Shell Tellus S46
Shell Tellus S68
Shell Tellus S100
Shell Tellus Arctic 32
Shell Irus Fluid BLT 68
Shell Irus Fluid BLT 100
Shell Irus Fluid C
Shell Irus DR 46
Shell Irus Fluid DU 46
Shell Irus Fluid DU 68
Shell Irus Fluid HFB 68
Shell Irus Fluid HFB 100
Shell Naturelle HF-E 15
Shell Naturelle HF-E 32
Shell Naturelle HF-E 46
Shell Naturelle HF-E 68
محصولات شل
1.روغن هاي صنعتي:
(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:
(Shell Hydraulic oils)
shell Tellus.1
shell Irus Fluid.2
shell Naturelle.3
روغن هاي توربين شل:
(Shell Turbine oils)
shell Turbo.1
روغن کمپرسور شل:
(Shell Compressor oils)
shell Corena.1
shell Madrela.2
shell Clavus.3
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
shell Omala.1
shell Tivela.2
shell Malleus.3
روغن حرارت شل:
(Shell Heat transfer oils)
shell Thermia.1
(Shell Steam cylinder oils)
shell Valvata.1
2.روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
...............................
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
shell Rimula.1
shell Rotella.2
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
shell Spirax.1
shell Donax.2
shell Tegula.3

مروري کلي بر محصولات نماينده Shell
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن شل توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن شل کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:(Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

مروري کلي بر محصولات نماينده TOTAL
روغن توتال آزولا - TOTAL AZOLLA ZS
روغن توتال سيرکان - TOTAL CIRKAN RO. ZS
روغن توتال کارتل - TOTAL CARTEL EP
روغن توتال داکنيس - TOTAL DACNIC P
روغن توتال اکوويس - TOTAL EQUIVIS ZS
روغن توتال ديزولا - TOTAL DISOLA M12, 15
روغن توتال پرسليا - TOTAL PRESLIA
روغن توتال سريولا - TOTAL SERIOLA
روغن توتال روبيا - TOTAL RUBIATIR 7400
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 6400-
روغن توتال روبيا - TOTAL ROBIA S30.40
روغن توتال آورليا - TOTAL AURELIA XL
روغن توتال مالتيس - TOTAL MULTIS EP
روغن توتال کوارتز - Quartz 9000 5w40 Total
روغن توتال کوارتز - Quartz Diesel 7000 10w40 Total
روغن توتال کوارتز - Total Quartz 30,40,50
روغن توتال روبيا - Total Rubia C 10w,20w20,30,40,50Total Rubia ST 320 /420,SAE 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia ST 315 /415,SAE 30,40-
روغن توتال روبيا - Total Rubia FP 30,40
روغن توتال روبيا - Total Rubia G 13 SAE 40
روغن توتال روبيا - Total Rubia G 17 SAE 40
روغن توتال سوپر - Total Super Outboard
روغن توتالا اسپرت - Total Sport 2T
روغن توتال اسپرت - Total Sport 4T
روغن توتال نپتيونا - Total Neptuna 2T
روغن توتال اي پي - Total EP 80w85 ,80w90 ,85w90 ,85w140
روغن توتال اي پي - Total EP FE 80w
روغن توتال اگري تريت - Total Agritraite
روغن توتال چين بيو - Total Chainbio Total
روغن توتال هيدراگري - Total Hydragri 46
روغن توتال مولتا گري - Total Multagri TM 15
روغن توتال آنتي ژل - Total Antigel Total
روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
روغن توتال ترموفريز - Total Thermofreeze Plus
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن هيدروليک شل:
Shell Tellus 22 - روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 - روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 - روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 - روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 - روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 - روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 - روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 - روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 - روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 - روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 - روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 - روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 - روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 - روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 - روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E - روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 - روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DRروغن شل آيروس فلويد دي آر -
Shell Irus Fluid C - روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 - روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل : SHELLروغن کمپرسور
Shell Corena D 32 - روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 - روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 - روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 - روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 - روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 - روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 - روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 - روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 - روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 - روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 - روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32- روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46- روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 - روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 - روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 - روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 - روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 - روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 - روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 - روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 - روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 - روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 - روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 - روغن شل کلاوس جي 46
Shell Clavus G 68 - روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 - روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 - روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 - روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 - روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 - روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 - روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E - روغن شل مادرلا
Shell Madrela T - روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigeratorروغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20 - w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 - روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 - روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 - روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 - روغن شل تالپا50
Shell Talpa 60روغن شل تالپا 60 -


مروري کلي بر محصولات نماينده Shell
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن شل توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن شل کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:( Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

مروري کلي بر محصولات نماينده TOTAL
روغن توتال آزولا TOTAL AZOLLA ZS
روغن توتال سيرکان TOTAL CIRKAN RO. ZS
روغن توتال کارتل TOTAL CARTEL EP
روغن توتال داکنيس TOTAL DACNIC P
روغن توتال اکوويس TOTAL EQUIVIS ZS
روغن توتال ديزولا TOTAL DISOLA M12, 15
روغن توتال پرسليا TOTAL PRESLIA
روغن توتال سريولا TOTAL SERIOLA
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 7400
روغن توتال روبيا TOTAL RUBIATIR 6400-
روغن توتال روبيا TOTAL ROBIA S30.40
روغن توتال آورليا TOTAL AURELIA XL
روغن توتال مالتيس TOTAL MULTIS EP
روغن توتال کوارتز Quartz 9000 5w40 Total
روغن توتال کوارتز Quartz Diesel 7000 10w40 Total
روغن توتال کوارتز Total Quartz 30,40,50
روغن توتال روبيا Total Rubia C 10w,20w20,30,40,50Total Rubia ST 320 /420,SAE 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia ST 315 /415,SAE 30,40-
روغن توتال روبيا Total Rubia FP 30,40
روغن توتال روبيا Total Rubia G 13 SAE 40
روغن توتال روبيا Total Rubia G 17 SAE 40
روغن توتال سوپر Total Super Outboard
روغن توتالا اسپرت Total Sport 2T
روغن توتال اسپرت Total Sport 4T
روغن توتال نپتيونا Total Neptuna 2T
روغن توتال اي پي - Total EP 80w85 ,80w90 ,85w90 ,85w140
روغن توتال اي پي - Total EP FE 80w
روغن توتال اگري تريت - Total Agritraite
روغن توتال چين بيو - Total Chainbio Total
روغن توتال هيدراگري - Total Hydragri 46
روغن توتال مولتا گري - Total Multagri TM 15
روغن توتال آنتي ژل - Total Antigel Total
روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
روغن توتال ترموفريز - Total Thermofreeze Plus.
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن هيدروليک شل:
Shell Tellus 22 روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DR روغن شل آيروس فلويد دي آر
Shell Irus Fluid C روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل:
Shell Corena D 32 روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32 روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46 روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 روغن شل کلاوس جي46
Shell Clavus G 68 روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E اي روغن شل مادرلا
Shell Madrela T روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigerator روغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 روغن شل تالپا 50
Shell Talpa 60 روغن شل تالپا 60
وديگر محصولات روغن هاي صنعتي SHELL


Shell Tellus 22 - روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32 - روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 46 - روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68 - روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100 - روغن شل تلوس 100
Shell Tellus S32 - روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S46 - روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S68 - روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S100 - روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus T15 - روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T32 - روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T37 - روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T46 - روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T68 - روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T100 - روغن شل تلوس تي 100
Shell Naturelle HF-E - روغن شل ناترولا اچ اف-اي
Shell Tellus Arctic 32 - روغن شل تلوس آرکتيک 32
Shell Irus Fluid DRروغن شل آيروس فلويد دي آر -
Shell Irus Fluid C - روغن شل آيروس فلويد سي
Shell Irus DU 68 - روغن شل آيروس دي يو 68
وديگر محصولات...
روغن کمپرسور شل/روغن کمپرسور شل
روغن کمپرسور شل/SHELL COMPRESSOR OIL
روغن کمپرسور /SHELLروغن کمپرسور SHELL
Shell Compressor oil/Shell Compressor oil
روغن صنعتي شل/SHELL INDUSTRIAL OIL:
ليست روغن کمپرسور شل : SHELLروغن کمپرسور
Shell Corena D 32 - روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46 - روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68 - روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100 - روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150 - روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena P 68 - روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100 - روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150 - روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena AP 68 - روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100 - روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150 - روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena S 32- روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46- روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68 - روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100 - روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena AS 32 - روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46 - روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68 - روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Clavus 15 - روغن شل کلاوس 15
Shell Clavus 32 - روغن شل کلاوس 32
Shell Clavus 46 - روغن شل کلاوس 46
Shell Clavus 68 - روغن شل کلاوس 68
Shell Clavus G 32 - روغن شل کلاوس جي 32
Shell Clavus G 46 - روغن شل کلاوس جي 46
Shell Clavus G 68 - روغن شل کلاوس جي 68
Shell Clavus G 100 - روغن شل کلاوس جي 100
Shell Clavus R 22 - روغن شل کلاوس آر 22
Shell Clavus R 32 - روغن شل کلاوس آر 32
Shell Clavus R 46 - روغن شل کلاوس آر 46
Shell Clavus R 68 - روغن شل کلاوس آر 68
Shell Clavus R 100 - روغن شل کلاوس آر 100
Shell Madrela E - روغن شل مادرلا
Shell Madrela T - روغن شل مادرلا تي
Shell SD Refrigeratorروغن شل اس دي رفريجريتر-
Shell Talpa 20 - w روغن شل تالپا 20دبل يو
Shell Talpa 20 - روغن شل تالپا 20
Shell Talpa 30 - روغن شل تالپا 30
Shell Talpa 40 - روغن شل تالپا 40
Shell Talpa 50 - روغن شل تالپا50
Shell Talpa 60روغن شل تالپا 60 -روغن شل اومالا 220
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
SHELL OMALA220
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
| روغن شل اومالا 150
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
SHELL OMALA150
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS32
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.
روغن شل تلوس SHELL TELLUS 46
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 68
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 32
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 46
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.

روغن شل تلوس SHELL TELLUS 68
را فقط از روانکاران پارس ايل بخواهيد.


روغن شل تلوس SHELL TELLUS
روغن شل مادرلا SHELL MADRELA
روغن شل ريمولا SHELL RIMULA
روغن شل هليکس SHELL HELIX
روغن شل اسپيراکس SHELL SPIRAX
روغن شل ويترا SHELL VITERA
روغن شل کرنا SHELL CORENA
روغن شل کلاوس SHELL CLAUS
روغن شل روتلا SHELL ROTELLA
روغن شل روتلا SHELL ROTELLA
روغن شل والواتا shell Valvata
روغن شل رودينا shell Rhodina
روغن شل مورلينا shell Morlina
روغن شل ترميا shell Thermia
گريس آلوانيا SHELL ALVANIA

روغن شل تي ولا shell Tivela
روغن شل |روغن شل |روغن شل shell |روغن موتور شل shell |روغن صنعتي شل shell

روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن صنعتي شل shell |روغن توتال |روغن موتور شل shell |روغن شل shell |روغن توتال |روغن شل shell|روغن توتال |روغن شل shell |روغن توتال |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن شل shell |روغن توتال شل shell
روغن شل تلوس shell Tellus 68
روغن شل تلوس 68 shell Omala
Shell Vitera
Shell Madrela
Shell Morlina
روغن هاي کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
Shell Omala 68
Shell Omala 100
Shell Omala 150
Shell Omala 220
Shell Omala 320
Shell Omala 460
Shell Omala 680
Shell Omala 800
Shell Omala 1000
Shell Omala F 68
Shell Omala F 100
Shell Omala F 150
Shell Omala F 220
Shell Omala F 320
Shell Omala F 460
Shell Omala F 680
Shell Omala F 1000
Shell Omala RL 220
Shell Omala RL 320
Shell Omala RL 460
Shell Omala HD 220
Shell Omala HD 320
Shell Omala HD 460
Shell Tivela GL 00
Shell Tivela S 150
Shell Tivela S 220
Shell Tivela S 320
Shell Tivela S 460
Shell Tivela S 680
Shell Tivela S 1000
Shell Malleus GL 25
Shell Malleus GL 65
Shell Malleus GL 95
Shell Malleus GL 205
Shell Malleus GL 300
روغنهاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
Shell Tellus 22
Shell Tellus 32
Shell Tellus 37
Shell Tellus 46
Shell Tellus 68
Shell Tellus 100
Shell Tellus DO 32
Shell Tellus DO 46
Shell Tellus DO 68
Shell Tellus T15
Shell Tellus T22
Shell Tellus T32
Shell Tellus T46
Shell Tellus T68
Shell Tellus T100
Shell Tellus TX 15
Shell Tellus TX 32
Shell Tellus TX 46
Shell Tellus TX 68
Shell Tellus S22
Shell Tellus S32
Shell Tellus S46
Shell Tellus S68
Shell Tellus S100
Shell Tellus Arctic 32
Shell Irus Fluid BLT 68
Shell Irus Fluid BLT 100
Shell Irus Fluid C
Shell Irus DR 46
Shell Irus Fluid DU 46
Shell Irus Fluid DU 68
Shell Irus Fluid HFB 68
Shell Irus Fluid HFB 100
Shell Naturelle HF-E 15
Shell Naturelle HF-E 32
Shell Naturelle HF-E 46
Shell Naturelle HF-E 68
و ديگر محصولات شل...
روغن شل شرکت شل Shell
روغن کمپرسور شل:
Shell Compressor oils
روغن شل کرنا
shell Corena
روغن شل مادرلا
shell Madrela
روغن شل کلاوس
shell Clavus
روغن هاي صنعتي
SHELL INDUSTRIAL OILS
روغن هاي هيدروليک شلShell Hydraulic oils

روغن شل تلوس
shell Tellus
روغن شل آيروس shell Irus Fluid
روغن شل نوترل shell Naturelle
روغن هاي توربين شل:
Shell Turbine oils
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus
روغن هاي گردشي شل:
Shell Bearing/Circulating oils
روغن شل مورلينا shell Morlina
روغن شل ويترا shell Vitrea
روغن شل دليما shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شلShell Gas engine oils
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل Shell Gear oils
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus


روغن حرارت شل:
Shell Heat transfer oils
روغن شل ترميا –
shell Thermia
روغن غذائي شل:
Shell Food industry oils
روغن شل کاسيدا
shell Cassida
گريس صنعتي شل:
Shell Greases
روغن شل آلوانيا
shell Alvania
روغن شل آلبيدا –
shell Albida
روغن شل کاسيدا –
shell Cassida
روغن شل دارينا
shell Darina
روغن شل مالوس
shell Malleus
روغن شل استامينا
shell Stamina
روغن شل رودينا
shell Rhodina
Shell Steam cylinder oils
روغن شل والواتا
shell Valvata
Shell Machine tool oils

Shell Tivela
Shell Corena
Shell Alvania
روغن شل کرنا -shell Corena
يکي از پر کاربرد ترين و پر طرفدارترين محصولات
شرکت شل مي باشد.
روغن شل مادرلا - shell Madrela
بي نظيرترين روغن شل از ديدگاه صنعتگران دنيا ميباشد.-
روغن شل امالا پرطرفدارترين روغن صنعتي است. - shell Omala
روغن شل تي ولا را از روانکاران پارس ايل بخواهيد. - shell Tivela
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
را با بالا ترين سطح کيفيت از روانکاران پارس ايل بخواهيد .
روغن شل هليکس - shell HELIX
توسط معتبرترين نماينده شرکت شل shell tellus46 درسراسر ايران
توزيع مي گردد .
روغن کمپرسور شل |روغن روغن دنده شل SHLL OMALA 220
را با بالاترين سطح کيفيت به همراه گارانتي نامه شرکت SHELL TELLUS 46
خريداري نمائيد
روغن SHELL OMALA 150 روغن شل |SHELL TELLUS 68 يکي از پر کاربرد ترين و پر طرفدارترين محصولات
شرکت شل مي باشدshell Tellus46 را از روانکاران پارس ايل بخواهيد . روغن شل تلوس - shell Tellus46جدول محصولات شل:
روغن هاي صنعتي(SHELL INDUSTRIAL OILS)
روغن هاي هيدروليک شل:(Shell Hydraulic oils)
روغن شل تلوس - shell Tellus
روغن شل آيروس - shell Irus Fluid
روغن شل نوترل - shell Naturelle
روغن هاي توربين شل:(Shell Turbine oils)
روغن شل توربو - shell Turbo
روغن کمپرسور شل:(Shell Compressor oils)
روغن شل کرنا - shell Corena
روغن شل مادرلا - shell Madrela
روغن شل کلاوس - shell Clavus
روغن هاي گردشي شل:
(Shell Bearing/Circulating oils)
روغن شل مورلينا - shell Morlina
روغن شل ويترا - shell Vitrea
روغن شل دليما - shell Delima
روغن هاي موتور گازسوز شل:(Shell Gas engine oils)
روغن شل ماي سلا - shell Mysella
روغن هاي دنده شل:(Shell Gear oils)
روغن شل امالا - shell Omala
روغن شل تي ولا - shell Tivela
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils)
روغن شل ترميا - shell Thermia
روغن غذائي شل:(Shell Food industry oils)
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
گريس صنعتي شل:(Shell Greases)
روغن شل آلوانيا - shell Alvania
روغن شل آلبيدا - shell Albida
روغن شل کاسيدا - shell Cassida
روغن شل دارينا - shell Darina
روغن شل مالوس - shell Malleus
روغن شل استامينا - shell Stamina
روغن شل رودينا - shell Rhodina
(Shell Steam cylinder oils)
روغن شل والواتا - shell Valvata
( Shell Machine tool oils)
روغن شل تونا - shell Tonna
( Shell Metal working oils)
روغن شل دروموس - shell Dromus
(Shell Penumatic oils)
روغن شل تورکيولا - shell Torcula
(Shell Rust preventive oils)
روغن شل اينسيس - shell Ensis
(Shell Textile oils)
روغن شل ويکسيلو - shell Vexillo
روغن هاي موتوري شل:
(SHELL AUTOMOTIVE OILS)
روغن موتوربنزيني وگازسوز شل:
(Shell Passenger car motor oils)
روغن شل هليکس - shell HELIX
روغن شل سوپر پلاس - shell Super plus
روغن موتور ديزلي سنگين شل:
Shell Heavy Duty Diesel Engine Oils
روغن شل ريميولا - shell Rimula
روغن شل روتلا - shell Rotella
روغن دنده خودرو شل:
(Shell Gear oils & Transmission)
روغن شل اسپيراکس - shell Spirax
روغن شل دوناکس - shell Donax
روغن شل تيگيولا - shell Tegula
روغن موتور ديزلي راه آهن شل:
(Shell Rail road diesel engine)
روغن شل کاپرينوس - shell Caprinus
گريس موتوري شل:(Shell Automotive greases)
روغن شل ريتيناکس - shell Retinax
روغن هاي دريايي شل(کشتي):
SHELL MARINE OILS
shell Argina-shell Alexia-shell Melina-shell Gadinia-shell Sirius-shell Nautilus

*توجه
کليه محصولات به همراه گرانتي از جانب شرکت مي باشند.

آدرس : تهران – خيابان ميرداماد¬- نبش رازان شمالي – ساختمان 101- طبقه1 – واحد2

تلفنهاي تماس : 3 -26402000-021مشــخــصــات آگــهــی
نــام: محسن عصری
ایمــیل:
گفتگوي آنلاين:
تلفن:
021 26402000-3
موقعیت: تهران
آدرس: تهران – خیابان میرداماد¬- نبش رازان شمالی – ساختمان 101- طبقه1 – واحد2
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  شنبه 11 خرداد 1392
تاریخ انقضای آگهی:  یکشنبه 11 خرداد 1393
تاريخ بروز رساني:  دوشنبه 05 اسفند 1392
بازديد:
ارسـال پيغـام
تماس بـا: محسن عصری
در مـورد: توتال شرکت روانکاران پارس ايل
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به مبايل
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها
ارسال به ياهو مسنجر

» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .
  Loading ...پیشنهاد ویژه

مجموعه کامل آموزش خياطي سیما عمرانی
مجموعه کامل آموزش خياطي با متد سادريک

دیگر برای دوخت هیچ لباسی پیش خیاط نروید 

17 عدد DVD

برای خود یک خیاط ماهر و حرفه ای شوید 

خیاطی هنری است که فراگیری آن برای هیچ خانمی خالی از لطف نیست

آموزش گام به گام مناسب برای همه

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 31900 تومان

آگهي هاي مرتبط
.01.0تهرانسديم تيوسيانات (1.06627.1000)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهرانکربنات سديم ( Sodium carbonate)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهراناسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهراندي برومونفتالين (Bromonaphthalen)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهرانآمونيوم آيروم سولفات (1.03776.1000)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهرانسود پرک شفق
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم سود پرک شفق 98% مي باشد . اين شرکت اين محصول را به صورت بدون جيوه - ارسال نمونه و باقيمت مناسب براي فروش دارد جهت کسب اطلاعات ...
.01.0تهرانکتراک
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کنند مستقيم کتراک و اسيد جهت از بين بردن ساروج و سنگ هاي سيماني مي باشد. لازم به ذکر است که براي ساخت مواد جهت خرد کردن ساروج بايد نمونه ...
.01.0تهرانکلر
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم کلر هندي - چيني - ايراني و مواد شيميايي ديگر مي باشد . اين شرکت اين محصولات را به صورت جزيي و عمده براي فروش دارد جهت کسب ...
.01.0تهرانفروکلين 3 کاره
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده فروکلين 3 کاره مزاياي اين ماده (چربي گيري - زنگ زدايي - فسفاته کاري .توام) و مواد شيميايي ديگر مي باشد . اين شرکت اين محصول را به صورت ...
.01.0تهرانتجهيزات ايمني ضد اسيد
شرکت بازرگاني کيميا تهران اسيد نمايندگي پخش انواع لباس کار و انواع لوازم و تجهيزات ايمني مانند چکمه ضد اسيد (ايراني و خارجي) - لباس کار ضد اسيد (ايراني و خارجي) - ماسک ...
.01.0تهرانانواع سولفات ها
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم سولفات آمونيوم - سولفات آلومينيوم - سولفات سديم - سولفات نيکل - سولفات مس - سولفات آهن- سولفات روي - سولفات منگنز - سولفات منيزيم ...
.01.0تهراناسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate)
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهرانفروش آمونيوم آيروم سولفات
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (sigma-merck ( شامل کربنات سديم ( Sodium carbonate) - اسيد اگزاليک (Oxalic acid dehydrate) - دي برومونفتالين (Bromonaphthalen) - آمونيوم ...
.01.0تهراناتيل استات
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم اتيل استات - استون - تولوئن - زايلين- ايزو پرو پانول - الکل اتانول- الکل متانول - الکل اتليک - گليسرين- دي اتانول آمين - تري ...
.01.0تهراننيترات پتاسيم
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم نيترات سديم - نيترات آهن - نيترات پتاسيم - نيترات کلسيم - نيترات سرب - نيترات منيزيم و مواد شيميايي ديگر مي باشد . اين شرکت اين ...
.01.0تهرانايزو پرو پانول
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم اتيل استات - استون - تولوئن - زايلين- ايزو پرو پانول - الکل اتانول- الکل متانول - الکل اتليک - گليسرين- دي اتانول آمين - تري ...
.01.0تهراناکسيد آهن
** شماره تماس واحد آزمايشگاهي 02133719354 خانم درويش 09128708457 ** شماره هاي تماس واحد صنعتي 02133703710- 02133708312- 02133707381 مهندس يوسفي 09123164842 ...
.01.0تهرانسولفات منيزيم
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم سولفات آمونيوم - سولفات آلومينيوم - سولفات سديم - سولفات نيکل - سولفات مس - سولفات آهن- سولفات روي - سولفات منگنز - سولفات منيزيم ...
.01.0تهرانمواد آزمايشگاهي
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (Sigma-Merck- Floka- شيشه آلات و محيط کشت) و مواد شيميايي ديگر مي باشد . اين شرکت اين محصولات را به صورت جزيي و ...
.01.0تهرانفروش ويژه اسيد اولئيک
فروش ويژه اسيد اولئيک اسيد اولئيک ايراني پايه حيواني بشکه فلزي 190 کيلوگرمي اسيد اولئيک هندي بشکه فلزي 190 کيلوگرمي اسيد اولئيک مالزي پايه گياهي بشکه فلزي 180 ...
.01.0تهرانفروش ويژه سود گرانول عربستان
فروش ويژه سود گرانول عربستان سود گرانول (هيدروکسيد سديم)% 99.7 عربستان در بسته بندي کيسه هاي 25 کيلو گرمي و پالت هاي 1125 کيلو گرمي همچنين سود پرک ايراني 98% با نام تجاري ...
.01.0تهران(((فروش فوق العاده مواد اوليه صنايع شوينده)))
(((فروش فوق العاده مواد اوليه صنايع شوينده))) 1- اسيد سولفونيک 2- تگزاپون ان 70 3- تگزاپون صدفي ان 28 4- لراميد 5- منو اتانول آمين 6- دي اتانول آمين 7- تري اتانول آمين 85% و ...
.01.0تهران اسيد سولفوريکتماس با ما
اسيد سولفوريک سولفوريک اسيد جوهر گوگرد فرمول 4SO 2H ظاهر مايع بيرنگ نقطه ذوب c 100 نقطه جوش c 3350 وزن مولکولي mol/g98 وزن مخصوص cm/g8/1 کاربرد اسيد سولفوريک : توليد ...
.01.0تهرانزاج سفيد بلوري تماس با ما
زاج سفيد بلوري نام علمي : آلوم نام تجاري : زاج سفيد 1- Fe به ميزان 0.0062 درصد وزني . 2- As کمتر از 0.0001 درصد وزني . 3- Pb کمتر از 0.0024 درصد وزني . 4- ميزانAl موجود برمبناي Al2o3 ...
.01.0تهراناسيد کلريدريکتماس با ما
اسيد کلريدريک اسيد کلريدريک با پايينترين قيمت و با کيفيت عالي اسيد کلريدريک جوهر نمک طرز تهيه اسيد کلريدريک و يا جوهر نمک شبيه طرز تهيه اسيد نيتريك ...
.01.0تهرانسود پرکتماس با ما
سود پرک سود جامد پرک سود سفيد کريستالي سود با کيفيت صادراتي فرمول شيميايي : NaOH بسته بندي سود جامد پرک در کيسه هاي پلي اتيلن دوجداره با وزن 25 کيلوگرم کاربرد سود ...
.01.0تهرانجوش شيرينتماس با ما
جوش شيرين فرمول NaHCO۳ Sodium Bicarbonate جوش شيرين يا بي‌کربنات سديم در تناژ بالا موجود خوراکي – صنعتي چيني – وارداتي ايراني - شيراز با قيمت مناسب کاربرد : در ...
.01.0تهرانکلريد آمونيومتماس با ما
کلريد آمونيوم ammonium Chloride باتري گريد نشادر ، کلريد آمونيم چيني ، ايراني نمک سفيد بلوري با قابليت بالاي حل شدن در آب آمونيوم کلريد با فرمول شيميايي NH4Cl يک ترکيب غير ...
.01.0تهرانسديم تري پلي فسفاتتماس با ما
سديم تري پلي فسفات سبک و سنگين واردات از چين بسته بندي : 25 Kg آناليز 37 % 57 % و بالاتر مصارف : شوينده ها و ..... سديم تري پلي فسفات درجه يک جهت صنايع شوينده صنايع ...
.01.0تهرانکربنات سديم تماس با ما
کربنات سديم فروش کربنات سديم سبک وسنگين شيراز ، مراغه ، وسمنان . وارداتي قيمت مناسب آناليز Na2CO3 کاربرد کربنات سديم : مهمترين کاربرد سديم کربنات در توليد شيشه ...
.01.0تهراناسيد فسفريکتماس با ما
اسيد فسفريک اسيدفسفريک 85% چيني اسيد فسفريک 75 % ايراني فسفريک اسيد از جمله پرمصرف ترين مواد شيميايي در صنعت است. در توليد کودهاي شيميايي فسفاته و در ...
.01.0تهراناسيد سولفاميکتماس با ما
اسيد سولفاميک Sulfamic acid آناليز: N2NSO3H داراي حلاليت 08/47 درصد در آب80C وزن مخصوص آن 126/2 گرم بر سانتي متر مکعب جرم زدا و بصورت کريستال هاي سفيد رنگ، غير فرار، بي بو اسيد ...
.01.0تهرانمتانول تماس با ما
متانول فروش متانول پتروشيمي شيراز زاگرس و فن آوران قابل تحويل در تمام نقاط کشور به صورت تانکر وبشکه متيل الکل الکل چوب الکل متيليک فرمول شيميايي CH۳OH ...
.01.0تهرانکلرتماس با ما
کلر کلر هندي 65% و 70 % کلر چيني 65% و 70% قابل ارسال به سراسر کشور کاربرد کلر : براي تصفيه کردن آب براي ضدعفوني وسايل در برخي شيوه هاي آتش نشاني از ترکيبات کلر در خشک ...
.01.0تهرانآمونيوم پر سولفاتتماس با ما
آمونيوم پر سولفات Ammonium persulfate آمونيوم پر سولفات بدون رنگ و بدون بو آمونيوم پرسولفات کريستال آمونيوم پرسولفات پودري آمونيوم پر سولفات وارداتي – چيني آمونيوم پر ...
.01.0تهراناسيد سولفوريکتماس با ما
اسيد سولفوريک کاربردهاي اسيد سولفوريک توليد کودهاي شيميايي، تصفيه مواد نفتي، صنايع شيميايي، صنعت آهن و فولاد، مواد منفجره و ... به مصرف مي رسد. همچنين در فرآيند ...
.01.0مركزيخدمات فني مهندسي توليد و فروش انواع محصولات كامپوزيتيتوافقي
شركت مهندسي بازرگاني مشاوران پارس تكنيك توليد انواع محصولات کامپوزيتي  توليد قطعات صنعتي به روش لايه چيني دستي و پاششي که شامل روش هاي توليد با قالب باز هستند ...
.01.0تهرانآريا چسبتماس با شرکت
آريا چسب توليدکننده انواع نوارچسب و چسبهاي صنعتي و پيو با بيش از نيم قرن تجربه ويژه صنايع كفش، تشك هاي صنعتي، چرم ولاستيك ، فوم، لمينت سطح هاي روکش دار همچون ديوار ...
.01.0تهرانفروش مواد شيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي
شرکت جهان شيمي تجهيز وارد کننده و فروشنده مواد شيميايي و آزمايشگاهي از کمپاني هاي معتبر (merck - sigma - aldrich - flucka - daejoung - sharlau - scrc ) آماده پاسخگويي به شما عزيزان ميباشد. ...
.01.0تهرانفروش انواع قير 70/60 ، 100/80 ،دميده،محلول،امولسيون
شرکت توسعه فناوري آويژه خاورميانه (ATDM) توليد کننده انواع قيرهاي صادراتي با مجوز ترخيص از کليه گمرکات کشور آماده همکاري با تجار محترم در خصوص تأمين قيرهاي : قير 70/60 ، ...
   1  2  3  4  5   


سیستم مدیریت آگهی و تبلیغات رايگان اينترنتي هدف ساز info ( at ) hadafsaz.com ، تماس با مدیریت سایت در ساعات اداری 9196264228 (98+)
Powered by MyCustomers-1.3.841   |  Copyright ©2014, Azarafza Enterprises Ltd.